Domov
O odvetniku
Glavna področja dela
Kontakt
Življenjske situacije
 

V sodobnem življenju ljudje vsakodnevno vstopajo v
zapletene pravne odnose.
Predpisi, ki naj bi nam ga olajšali, so pogosto
na meji obvladljivosti in razumljivosti.

Odvetniška pisarna Primoža Kozine svetuje strankam
pri uveljavljanju njihovih pravnih interesov na področju
gospodarskega in civilnega prava ter si skupaj z njimi
prizadeva poiskati najboljše rešitve pravnih problemov.Osebni stečaj fizične osebe
Nov Zakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (ZFPPIPP), je v slovensko zakonodajo prinesel nov institut - osebni stečaj fizične osebe in stečaj zapuščine. V slovenski pravni red se uvaja institut, ki ga že nekaj časa poznajo v Nemčiji, Avstriji, ZDA in Franciji, kot tudi uredba Evropske unije. Zakon omogoča izvedbo postopka stečaja tudi nad fizično osebo, ki ne opravlja pridobitne dejavnosti.
Več ...
 
Izključitev manjšinskih delničarjev – iz prakse za prakso
Novi ZGD-1 je v 384. členu določil, da lahko skupščina družbe(1) na predlog delničarja, ki je imetnik delnic družbe, ki predstavljajo najmanj 90% osnovnega kapitala družbe (glavni delničar), sprejme sklep o prenosu delnic preostalih delničarjev na glavnega delničarja za plačilo primerne denarne odpravnine. Pravne posledice sprejema takšnega sklepa so urejene v 387. členu ZGD-1. Tretji odstavek navedenega člena določa, da z vpisom sklepa o prenosu delnic v register preidejo vse delnice manjšinskih delničarjev na glavnega delničarja, ki s tem postane edini lastnik družbe.
Več ...
 
 
info@odvetnik-kozina.si